Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn xoắn nhám 29 30cm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn xoắn, sinh hàn xoắn Trung Quốc

Sinh hàn xoắn nhám 29 30cm
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956