Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn thẳng nhám 29 60cm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn thẳng nhám Sinh hàn thẳng nhám thủy tinh

Sinh hàn thẳng nhám

Sinh hàn thẳng nhám thủy tinh

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh thí nghiệm, bình tam giác, bình thủy tinh thí nghiệm, chén cân

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956