Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn thẳng nhám 29

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn thẳng nhám Sinh hàn thẳng nhám thủy tinh Trung Quốc

Sinh hàn thẳng nhám

Sinh hàn thẳng nhám thủy tinh Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, chén cân, bát sứ, bình tam giác, bình cầu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956