Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn thẳng không nhám

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn thẳng không nhám Sinh hàn thẳng thủy tinh Sinh hàn thẳng Trung Quốc

Sinh hàn thẳng không nhám

Sinh hàn thẳng thủy tinh

Sinh hàn thẳng Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình cầu, pipet, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956