Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn thẳng không nhám

Còn hàng

Liên hệ

Sinh hàn thẳng không nhám

Sinh hàn thẳng thủy tinh

Sinh hàn thẳng Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình cầu, pipet, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956