Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Sinh hàn thẳng không nhám

Còn hàng

Liên hệ

Sinh hàn thẳng không nhám

Sinh hàn thẳng thủy tinh

Sinh hàn thẳng Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình cầu, pipet, bát sứ

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265