Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn hồi thang nhám 14

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn hồi thang nhám Sinh hàn hồi thang thủy tinh Trung Quốc

Sinh hàn hồi thang nhám

Sinh hàn hồi thang thủy tinh Trung Quốc

***

Bình tam giác, bình cầu, cốc thủy tinh, chén cân, bát sứ, pipet

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956