Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn hồi lưu nhám 29 60m

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn hồi lưu nhám Sinh hàn hồi lưu nhám thủy tinh Sinh hàn Trung Quốc

Sinh hàn hồi lưu nhám

Sinh hàn hồi lưu nhám thủy tinh 

Sinh hàn Trung Quốc

***

Bình tam giác, bình cầu, chén sứ, bát sứ, pipet

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956