Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn hồi lưu nhám 29 30cm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn hồi lưu nhám Sinh hàn hồi lưu Trung Quốc

Sinh hàn hồi lưu nhám

Sinh hàn hồi lưu Trung Quốc

***

Chén cân, cốc thí nghiệm, bình tia nhựa, bình tam giác, pipet, ống nghiệm thủy tinh

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956