Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Sinh hàn hồi lưu nhám 29 30cm

Còn hàng

Liên hệ

Sinh hàn hồi lưu nhám

Sinh hàn hồi lưu Trung Quốc

***

Chén cân, cốc thí nghiệm, bình tia nhựa, bình tam giác, pipet, ống nghiệm thủy tinh

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265