Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Sinh hàn hồi lưu không nhám

Còn hàng

Liên hệ

Sinh hàn hồi lưu

Sinh hàn hồi lưu thủy tinh

Sinh hàn hồi lưu Trung Quốc

***

Pipet, cốc thủy tinh chịu nhiệt, chén cân, bát sứ, bình tam giác, bình cầu

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265