Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn hồi lưu không nhám

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn hồi lưu Sinh hàn hồi lưu thủy tinh Sinh hàn hồi lưu Trung Quốc

Sinh hàn hồi lưu

Sinh hàn hồi lưu thủy tinh

Sinh hàn hồi lưu Trung Quốc

***

Pipet, cốc thủy tinh chịu nhiệt, chén cân, bát sứ, bình tam giác, bình cầu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956