Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Sinh hàn gai nhám 29

Còn hàng

Liên hệ

Sinh hàn gai nhám

Sinh hàn gai thủy tinh Trung Quốc

***

Bình tam giác, bình cầu, chén sứ, pipet, bình tia nhựa, ống nghiệm thủy tinh

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265