Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn gai nhám 29

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn gai nhám Sinh hàn gai thủy tinh Trung Quốc

Sinh hàn gai nhám

Sinh hàn gai thủy tinh Trung Quốc

***

Bình tam giác, bình cầu, chén sứ, pipet, bình tia nhựa, ống nghiệm thủy tinh

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956