Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sinh hàn bóng - hồi lưu 30cm nhám 29

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Sinh hàn bóng hồi lưu SInh hàn Trung Quốc

Sinh hàn bóng hồi lưu

Sinh hàn Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình tia nhựa, bình thủy tinh thí nghiệm

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: