Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Sàng nước xi măng 125x80

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Máy sàng nước xi măng, sàng nước Trung Quốc

Sàng nước xi măng 125x80 mắt sàng 0.045mm

Sàng nước xi măng 125x80 mắt sàng 0.08mm

Sàng nước xi măng 125x80 mắt sàng 0.09mm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956