Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Pipet thẳng 1ml

Còn hàng

Liên hệ
Pipet thẳng 50ml
Pipet thẳng 25ml
Pipet thẳng 20ml
Pipet thẳng 10ml
Pipet thẳng 5ml
Pipet thẳng 2ml
Pipet thẳng 1ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956