Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Pipet bầu 5 ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Pipet thủy tinh Pipet Trung Quốc

Pipet thủy tinh

Pipet Trung Quốc

Thông tin sản phẩm:

 - Các vạch chia được in vạch xanh dễ nhận biết

- Làm từ thủy tinh soda-lime

- Vạch chia từ trên đỉnh

- Thời gian chảy: 5 giây

- Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần.

Ứng dụng:

- Dùng khi lấy mẫu, đo chính xác đến vạch cuối cùng

- Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C

- Đo chính xác đến vạch cuối cùng 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956