Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Pipet bầu 2 ml

Còn hàng

Liên hệ

Pipet thủy tinh

Pipet thí nghiệm

Thông tin sản phẩm:

 - Các vạch chia được in vạch xanh dễ nhận biết

- Làm từ thủy tinh soda-lime

- Vạch chia từ trên đỉnh

- Thời gian chảy: 5 giây

- Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần.

Ứng dụng:

- Dùng khi lấy mẫu, đo chính xác đến vạch cuối cùng

- Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C

- Đo chính xác đến vạch cuối cùng 

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265