Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Pipet bầu 1ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Pipet bầu, pipet bầu thủy tinh Trung Quốc

Pipet bầu 50ml
Pipet bầu 25ml
Pipet bầu 20ml
Pipet bầu 10ml
Pipet bầu 5ml
Pipet bầu 2ml
Pipet bầu 1ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956