Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Phễu lọc xốp thủy tinh G4 250ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Phễu lọc xốp thủy tinh Phễu lọc xốp Trung Quốc

Phễu lọc xốp thủy tinh

Phễu lọc xốp Trung Quốc

Phễu lọc xốp thủy tinh G5

Phễu lọc xốp thủy tinh G4

Phễu lọc xốp thủy tinh G3

Là dụng cụ thí nghiệm hóa học được sử dụng cho việc lọc tách các phần tử rắn ra khỏi các dung dịch lỏng hoặc ngược lại, được sử dụng trong các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu.

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956