Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Phễu chiết 60ml

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Phễu chiết, phễu chiết thủy tinh, phễu chiết Trung Quốc

Phễu chiết 1000ml
Phễu chiết 500ml
Phễu chiết 250ml
Phễu chiết 125ml
Phễu chiết 60ml
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956