Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ống sứ lò nung C-107 fi 20/25x300mm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ống sứ lò nung Ống sứ lò nung thí nghiệm

Ống sứ lò nung

Ống sứ lò nung thí nghiệm

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bát sứ, chén cân, bình thủy tinh thí nghiệm, bình tam giác

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956