Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Ống nối T 14/24/29

Còn hàng

Liên hệ

Ống nối T 

Ống nối thủy tinh

Ống nối thí nghiệm

Ống nối Trung Quốc

***

Bát sứ, buret, chén thủy tinh, bình tam giác, bình tia nhựa

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: