Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ống nối T 14/24/29

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ống nối T Ống nối thủy tinh Ống nối thí nghiệm Ống nối Trung Quốc

Ống nối T 

Ống nối thủy tinh

Ống nối thí nghiệm

Ống nối Trung Quốc

***

Bát sứ, buret, chén thủy tinh, bình tam giác, bình tia nhựa

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: