Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ống nối chữ Y nhám 30

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ống nối thủy tinh Ống nối thí nghiệm Ống nối Trung Quốc

Ống nối thủy tinh

Ống nối thí nghiệm

Ống nối Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình cầu, chén sứ, bát sứ, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956