Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ống nối chữ U (cho bộ cất cồn)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ống nối chữ U thí nghiệm Ống nối chữ U Trung Quốc

Ống nối chữ U thí nghiệm

Ống nối chữ U Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tia nhựa, bình tam giác, bình cầu

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956