Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ống nối chữ T nhám 31

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ống nối thí nghiệm Ống nối thủy tinh Trung Quốc

Ống nối thí nghiệm

Ống nối thủy tinh Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh, bình tam giác, chén cân, bát sứ, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956