Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ống nối chữ T không nhám

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ống nối chưa T Ống nối thủy tinh Ống nối Trung Quốc

Ống nối chưa T

Ống nối thủy tinh

Ống nối Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình tia nhựa, bình cầu, bình định mức

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956