Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Ống nghiệm có nhánh

Còn hàng

Liên hệ

Ống nghiệm thủy tinh có nhánh

Ống nghiệm có nhánh Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tia nhựa, buret, pipet, bình thủy tinh thí nghiệm các loại

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265