Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ống nghiệm có nhánh

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ống nghiệm thủy tinh có nhánh Ống nghiệm có nhánh Trug Quốc

Ống nghiệm thủy tinh có nhánh

Ống nghiệm có nhánh Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tia nhựa, buret, pipet, bình thủy tinh thí nghiệm các loại

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: