Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Ống nghiệm 10x100

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Ống nghiệm, ống nghiệm thủy tinh, ống nghiệm Trung Quốc

Ống nghiệm 10x100
Ống nghiệm 12*120
Ống nghiệm 16x160
Ống nghiệm 18x180
Ống nghiệm 24x200
Ống nghiệm 22*220
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956