Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Nhớt kế

Còn hàng

Liên hệ

Nhớt kế

Nhớt kế thủy tinh

Nhớt kế Trung Quốc

Thông tin sản phẩm:

- Cấu tạo bằng thủy tinh

- Dùng để đo độ nhớt của dung dịch

 

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: