Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Nhớt kế

Còn hàng

Liên hệ

Nhớt kế

Nhớt kế thủy tinh

Nhớt kế Trung Quốc

Thông tin sản phẩm:

- Cấu tạo bằng thủy tinh

- Dùng để đo độ nhớt của dung dịch

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956