Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Nhiệt kế -18 - + 42

Còn hàng

Liên hệ

Nhiệt kế

Nhiệt kế Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh, bình tia nhựa, pipet, bát sứ, chén cân

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265