Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Nhiệt kế -18 - + 42

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Nhiệt kế Nhiệt kế Trung Quốc

Nhiệt kế

Nhiệt kế Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh, bình tia nhựa, pipet, bát sứ, chén cân

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956