Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Micropipet Dragonlab

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Micropipet , micropipet Dragonlab, micropipet Trung Quốc

Micropipet 1 kênh các dải từ 0.5ul - 10000ml

Micropipet đa kênh

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956