Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Micropipet Dragonlab

Còn hàng

Liên hệ

Micropipet 1 kênh các dải từ 0.5ul - 10000ml

Micropipet đa kênh

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956