Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Micropipet Dragonlab

Còn hàng

Liên hệ

Micropipet 1 kênh các dải từ 0.5ul - 10000ml

Micropipet đa kênh

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265