Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Mặt kính đồng hồ fi 7

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mặt kính đồng hồ Mặt kính đồng hồ thí nghiệm

Mặt kính đồng hồ

Mặt kính đồng hồ thí nghiệm

- Được cấu tạo bằng thủy tinh cao cấp.

- Dùng để nung mẫu, làm bay hơi dung dịch mẫu

-  Được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956