Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Mặt kính đồng hồ fi 12

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Mặt kính đồng hồ Mặt kính đồng hồ Trung Quốc

Mặt kính đồng hồ

Mặt kính đồng hồ Trung Quốc

- Được cấu tạo bằng thủy tinh cao cấp.

- Dùng để nung mẫu, làm bay hơi dung dịch mẫu

-  Được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956