Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Mặt kính đồng hồ fi 10

Còn hàng

Liên hệ

Mặt kính đồng hồ 

Mặt kính đồng hồ fi 18

Mặt kính đồng hồ fi 15

Mặt kính đồng hồ fi 12

Mặt kính đồng hồ fi 10

Mặt kính đồng hồ fi 9

Mặt kính đồng hồ fi 8

Mặt kính đồng hồ fi 7

- Được cấu tạo bằng thủy tinh cao cấp.

- Dùng để nung mẫu, làm bay hơi dung dịch mẫu

-  Được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265