Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Máng đèn cực tím thường

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Máng đèn thường Máng đèn Trung Quốc

Máng đèn cực tím thường

Máng đèn cực tím Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, bình tia nhựa

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956