Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Lam kính mờ 1 đầu 7105

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Lam kính mờ 1 đầu 7105 Lam kính thí nghiệm Lam kính Trung Quốc

Lam kính mờ 1 đầu 7105

Lam kính thí nghiệm

Lam kính Trung Quốc

***

Bình tia nhựa, chén thủy tinh, bát sứ, buret, cốc thủy tinh chịu nhiệt

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: