Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Lam kính 7102, hộp 72 lá

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Lam kính 7102, hộp 72 lá Lam kính thí nghiệm Lam kính Trung Quốc

Lam kính 7102, hộp 72 lá

Lam kính thí nghiệm

Lam kính Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bát sứ, chén thạch anh, bình tia nhựa, bình định mức

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956