Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Hộp lồng tiêu bản 2.7 lít

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hộp lồng tiêu bản thí nghiệm Hộp lồng tiêu bản

Hộp lồng tiêu bản thí nghiệm

Hộp lồng tiêu bản

***

Chén cân, ống nghiệm thủy tinh, giá đỡ, giá nâng, bình thủy tinh các loại

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956