Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Hộp lồng tiêu bản 15.7 lít

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hộp lồng tiêu bản Hộp lồng thí nghiệm Hộp lồng tiêu bản Trung Quốc

Hộp lồng tiêu bản

Hộp lồng thí nghiệm

Hộp lồng tiêu bản Trung Quốc

***

Cốc đốt, bát sứ, chén cân, bình tam giác, bình tia nhựa, pipet

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956