Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Hộp lồng tiêu bản 15.7 lít

Còn hàng

Liên hệ

Hộp lồng tiêu bản

Hộp lồng thí nghiệm

Hộp lồng tiêu bản Trung Quốc

***

Cốc đốt, bát sứ, chén cân, bình tam giác, bình tia nhựa, pipet

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265