Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Hộp lồng petri fi 7.5

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hộp lồng petri Hộp lồng petri Trung Quốc

Hộp lồng petri 

Hộp lồng petri Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình cầu, bình định mức, chén sứ, bát sứ có cán

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956