Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Hộp lồng petri fi 6

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hộp lồng petri fi, hộp lồng petri thủy tinh, hộp lồng petri Trung Quốc

Hộp lồng petri fi 15
Hộp lồng petri fi 12
Hộp lồng petri fi 10
Hộp lồng petri fi 9
Hộp lồng petri fi 7.5
Hộp lồng petri fi 6
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956