Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Hộp lồng petri fi 15

Còn hàng

Liên hệ

Hộp lồng petri 

Hộp lồng petri Trung Quốc

***

Bình định mức, bình tia nhựa, bình thủy tinh thí nghiệm các loại, chén thạch anh, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956