Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Hộp lồng petri fi 10

Còn hàng

Liên hệ

Hộp lồng petri 

Hộp lồng petri fi 6

Hộp lồng petri  fi 7.5

Hộp lồng petri fi 9

Hộp lồng petri fi 10

 

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265