Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Hộp lồng petri fi 10

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hộp lồng petri

Hộp lồng petri 

Hộp lồng petri fi 6

Hộp lồng petri  fi 7.5

Hộp lồng petri fi 9

Hộp lồng petri fi 10

 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956