Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Hệ chưng cất phân đoạn

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Hệ chưng cất phân đoạn thí nghiệm Hệ chưng cất phân đoạn Trung Quốc

Hệ chưng cất phân đoạn thí nghiệm

Hệ chưng cất phân đoạn Trung Quốc

Bát sứ, chén cân, bình tam giác, bình cầu, cốc thủy tinh chịu nhiệt, pipet

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956