Thiết bị - Hóa Chất - Vật Tư Thí Nghiệm  Châu Giang

Hệ chưng cất phân đoạn

Còn hàng

Liên hệ

Hệ chưng cất phân đoạn thí nghiệm

Hệ chưng cất phân đoạn Trung Quốc

Bát sứ, chén cân, bình tam giác, bình cầu, cốc thủy tinh chịu nhiệt, pipet

Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất
Vui Lòng Liên Hệ : 0967 911 733 để được hỗ trợ nhanh nhất

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 0972973265