Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Giấy lọc blaine (túi 100 tờ)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Giấy lọc blaine (túi 100 tờ) Giấy lọc blaine

Giấy lọc blaine (túi 100 tờ)

Giấy lọc blaine

***

Bình tia nhựa, bình thủy tinh, bình định mức, chén thạch anh, bát sứ, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956