Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Giấy lọc blaine (hộp 100 tờ)

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Giấy lọc blaine (hộp 100 tờ) Giấy bọc blaine

Giấy lọc blaine (hộp 100 tờ)

Giấy bọc blaine

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình cầu, bình định mức, bát sứ, chén cân, buret

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956