Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Giá treo dụng cụ inox XSD 8805

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Giá treo dụng cụ inox XSD 8805 Giá treo dụng cụ Giá treo dụng cụ Trung Quốc

Giá treo dụng cụ inox XSD 8805

Giá treo dụng cụ

Giá treo dụng cụ Trung Quốc

Phơi khô dụng cụ thủy tinh như cốc, ống nghiệm thủy tinh... sau khi tráng rửa.

***

Bình định mức, bình tam giác, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình cầu, chén thạch anh, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956