Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Giá ống nghiệm 3 hàng inox

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Giá ống nghiệm 3 hàng inox Giá ống nghiệm Giá ống nghiệm Trung Quốc

Giá ống nghiệm 3 hàng inox

Giá ống nghiệm

Giá ống nghiệm Trung Quốc

***

Bình thủy tinh thí nghiệm, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tia nhựa, chén cân, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956