Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Giá nâng thí nghiệm 150x150mm

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Giá nâng thí nghiệm 150x150mm Giá nâng thí nghiệm Giá nâng Trung Quốc

Giá nâng thí nghiệm 150x150mm

Giá nâng thí nghiệm

Giá nâng Trung Quốc

***

Cốc đốt, cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình tam giác, bình cầu, bình tia nhựa, chén cân, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956