Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Giá để ống ly tâm 15ml - 50ml

Còn hàng

Liên hệ

Giá để ống ly tâm

Giá để ống ly tâm thí nghiệm

Thông tin sản phẩm:

Giá được làm tự nhựa cao cấp polypropylene
 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

Sản phẩm bán chạy

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Hotline: 02432222956