Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Giá để chén sứ C-900

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Giá để chén sứ Giá để chén sứ Trung Quốc

Giá để chén sứ 

Giá để chén sứ Trung Quốc

***

Cốc thủy tinh thí nghiệm, bình tam giác, bình cầu, buret, bát sứ, chén cân

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956