Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Giá để chén nung Cr-Ni vuông

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Giá để chén nung Cr-Ni vuông Giá để chén nung thí nghiệm

Giá để chén nung Cr-Ni vuông

Giá để chén nung thí nghiệm

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh thí nghiệm, chén cân, bát sứ

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: