Thiết bị thí nghiệm Châu Giang

Dụng cụ thử điểm nóng chảy

Còn hàng

Liên hệ

Tổng quan

Dụng cụ thủy tinh Dụng cụ thử điểm nóng chảy

Dụng cụ thủy tinh

Dụng cụ thử điểm nóng chảy

***

Cốc thủy tinh chịu nhiệt, bình thủy tinh các loại, bát sứ, chén cân

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng
Hotline: 02432222956